STAŁA FORMACJA

For­ma­cja stała czyli kro­cze­nie drogą po­woła­nia pal­lo­tyń­skie­go nie koń­czy się z chwi­lą o­trzy­ma­nia świę­ceń ka­płań­skich czy zło­że­nia pro­fe­sji wiecz­nej. Ona trwa nieustannie, każdego dnia, aż do końca życia. Oczywiście wykształcenie i dobre przygotowanie do apostolstwa są bardzo ważne i potrzebne, ale nie może być to celem samo w sobie. Mają pomagać w głoszeniu Ewangelii, by jak najwięcej ludzi przyprowadzić do Boga, by nieść rzetelną pomoc potrzebującym.

Życie człowieka musi być karmione w sposób nieprzerwany. Dlatego każdy pallotyn jest zobowiązany do formacji permanentnej, która – według Ratio Institutionis SAC – nie rozpoczyna się po okresie początkowym, ale obejmuje całość życia. Jest ideą – matką czy też życiodajnym łonem, które ją strzeże i nadaje tożsamość – jak wyjaśnia Ratio Institutionis w punkcie 315.

Ratio Institutionis SAC wymienia 3 etapy formacji stałej:

  • Pierwsze lata to czas około 5 lat od momentu przyjęcia święceń kapłańskich czy złożenia wiecznej profesji. Jest to czas przejścia z bycia pallotynem formowanym do bycia pallotynem w codziennej formacji. Najważniejszym elementem tego okresu jest znalezienie właściwej równowagi pomiędzy pracą a odpoczynkiem, aktywnością a modlitwą.
  • Drugi etap to czas wieku średniego: pomiędzy 35/40 a 45/50 rokiem życia. To czas krytyczny. Najważniejszym celem tego etapu jest przezwyciężenie ciężkich kryzysów w sposób pozytywny.
  • Wiek zaawansowany to czas powyżej 60 czy 65 roku życia. Na tym etapie ważne jest zrozumienie i przeżycie starości we wspólnocie w sposób pełny: duchowy i apostolski.

Formacja tak naprawdę kończy się dopiero z chwilą śmierci. Pallotyn to przede wszystkim ten, który dąży do świętości, do „zniszczenia grzechu” do „zbawienia dusz”, a to wszystko „dla nieskończonej chwały Bożej” – tak jak tego pragnął nasz Ojciec Założyciel. I to właśnie jest podstawowe powołanie każdego Pallotyna, w którym ma wzrastać każdego dnia.

  • Być Pallotynem to nie tylko nosić sutannę z czarnym pasem.
  • Być Pallotynem to przede wszystkim głosić chwałę Boga.
  • Być Pallotynem to służyć ludziom we wszelki możliwy sposób.
  • Być Pallotynem to głosić, że każdy katolik jest apostołem.
  • Być Pallotynem to pokazywać, że każdy może dobrem zwyciężać zło.

ADRES

Pallotyński Ośrodek Powołań „APOSTOŁ”

Święta Katarzyna
ul. Kielecka 33
26-010 Bodzentyn

SZYBKI KONTAKT

Skontaktuj się z nami

+48 531 287 632
+48 516 163 501
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SPOŁECZNOŚĆ